Bài kiểm tra số 1

Mời các em cùng làm Bài kiểm tra số 1 trong chương trình Đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh lớp 5.

Results

Chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này. Hãy làm bài kiểm tra tiếp theo nhé.

Thật không may có một số đáp án sai. Bạn xem lại nhé.

#1 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#2 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#3 Chọn đáp án đúng: “It ……. rainy in Summer.”

#4 Chọn đáp án đúng: “Do you want to go …….. ?”

#5 Chọn câu trả lời đúng: “What are you doing?”

#6 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#7 Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại. âm “oo”

#8 Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại. âm “a”

#9 Chọn một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại: âm “ea”

#10 Chọn câu đúng dựa vào các từ gơi ý sau: It’s / Spring. / often / warm

finish

Sau khi làm xong, em hãy kéo lên trên để xem các đáp án đúng sai và điểm số của bài kiểm tra này nhé.

This Post Has 6 Comments

  1. ❤️❤️❤️❤️

Trả lời

Close Menu