Bài kiểm tra số 3

Mời các em cùng làm Bài kiểm tra số 3 trong chương trình Đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh lớp 5.

#1 Chọn đáp án đúng: “…………. are you?”

#2 Chọn đáp án đúng: “She is …………. .”

#3 Chọn câu đúng dựa trên các từ gợi ý sau: They / police / are / officers.

#4 Chọn câu đúng dựa trên các từ gợi ý sau: he / Is / taxi diver? / a

#5 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#6 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#7 Chọn từ đúng dựa trên những chữ cái sau: A E T C H E R

#8 Chọn từ đúng dựa trên những chữ cái sau: I S F H

#9 “daughter” nghĩa là gì?

#10 “chim cánh cụt” là từ nào sau đây?

finish

Results

Sau khi làm xong, em hãy kéo lên trên để xem các đáp án đúng sai và điểm số của bài kiểm tra này và chuyển sang bài tiếp theo nhé.

This Post Has 3 Comments

Trả lời

Close Menu