Giới thiệu website EmHocTiengAnh.Com

EmHocTiengAnh.Com là một phiên bản responsive của website IoeTieuHoc.Com. Với phiên bản này, bạn sẽ có 2 lựa chọn khi sử dụng website IoeTieuHoc.Com đó là sử dụng trên máy tính bàn, laptop, các thiết bị thông minh như iPad, máy tính bảng, smartphone…

Website dạy và học tiếng Anh online dành cho học sinh tiểu học. Các chương trình hiện tại gồm có:

1- Chương trình luyện thi violympic tiếng Anh cho học sinh tiểu học gồm:

  • Violympic tiếng Anh lớp 3
  • Violympic tiếng Anh lớp 4
  • Violympic tiếng Anh lớp 5. 

Chương trình này còn được gọi là ioe lớp 3, ioe lớp 4, ioe lớp 5 hay olympic tiếng Anh lớp 3, olympic tiếng Anh lớp 4, olympic tiếng Anh lớp 5.

2- Các đề kiểm tra, đề thi tiếng Anh cho học sinh tiểu học gồm:

  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1, đề thi tiếng Anh lớp 1.
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2, đề thi tiếng Anh lớp 2.
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3, đề thi tiếng Anh lớp 3.
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4, đề thi tiếng Anh lớp 4.
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5, đề thi tiếng Anh lớp 5.

3- Chương trình luyện nghe tiếng Anh cho học sinh tiểu học

4- Bài tập tiếng Anh cuối tuần cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5

5- Chương trình đọc hiểu tiếng Anh cho học sinh tiểu học

6- Chương trình học từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Close Menu