Vòng 3 – Bài 1

Mời các em cùng thử sức với Vòng thi số 3 – Bài 1 của chương trình Violympic tiếng Anh lớp 3 – Phần 2.

Results

#1 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: DRASW

#2 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: SINGUER

#3 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: BLUOE

#4 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: HONME

#5 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: SCHOUOL

#6 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: TEOACHER

#7 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: DOCTEOR

#8 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: FATHZER

#9 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: SONMG

#10 Chọn chữ cái thừa trong từ sau: FOOTE

finish

Mời các em kéo lên đầu trang để xem kết quả. Sau đó cùng chuyển sang vòng thi tiếp theo.

Trả lời

Close Menu